Workflow verzorgt de arbeidsbemiddeling voor tweede spoortrajecten, outplacementtrajecten.

 

 Tweede spoortrajecten

 Outplacement

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer zult u er als werkgever veel aan doen om hem of haar weer aan het werk te krijgen. Als duidelijk is dat een werknemer niet meer kan terugkeren in zijn oude functie of in een andere functie binnen de organisatie, dan treedt volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) het tweede spoor in werking. Workflow kan u hierbij ondersteunen en ontzorgen door samen met de werknemer  op zoek te gaan naar een andere werkkring. De werknemer krijgt individuele begeleiding en Workflow staat garant voor een professionele en integere aanpak. Het traject start met een intake (evt driegesprek met werkgever) en samen met de werknemer wordt de richting en inhoud van het traject en het stappenplan bepaald. De uitgangspunten daarbij zijn altijd de mogelijkheden en kansen op een nieuwe baan en niet de onmogelijkheden. Workflow helpt de werknemer bij een positieve en nieuwe kijk op de toekomst.

 

Het trajectplan omvat de volgende thema’s:

Situatie

Kennis en ervaring

Motivatiebronnen

Beperkingen en belemmeringen (lichamelijk, psychisch, loskomen van oude patronen, etc)

Mogelijkheden en kansen (beroepen, huidige arbeidsmarkt)

Presentatie- en sollicitatie vaardigheden

Gebruik eigen netwerk

Inzet jobhunting en netwerk Workflow

 

Looptijd

De looptijd van het traject is zes maanden en sluit aan bij de wetgeving van de Wet Verbetering Poortwachter. De inhoud van het traject en de intensiteit van de begeleiding worden op maat per kandidaat bepaald.

Bij organisatieveranderingen of bezuinigingen zult u soms afscheid moeten nemen van een werknemer. Voor zowel werkgever als werknemer vaak een ingrijpende gebeurtenis. De werknemer moet uitkijken naar een andere baan. Workflow ondersteunt en begeleidt hierbij.  Hij/zij krijgt individuele begeleiding en een traject op maat. Workflow staat garant voor een professionele en integere aanpak. Het traject start met een intake en samen met de werknemer wordt de richting en inhoud van het traject en het stappenplan bepaald. Wellicht is het lang geleden dat uw werknemer voor het laatst gesolliciteerd heeft. Er is in de jaren veel veranderd. Workflow helpt de werknemer bij het succesvol benaderen van de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van een positieve kijk op de toekomst.

 

Het trajectplan omvat de volgende thema’s:

Huidige situatie

Kennis en ervaring

Motivatiebronnen

Mogelijkheden en kansen (beroepen, huidige arbeidsmarkt)

Presentatie- en sollicitatie vaardigheden

Gebruik eigen netwerk

Inzet jobhunting en netwerk Workflow

 

Looptijd

De looptijd van het traject is zes maanden. De inhoud van het traject en de intensiteit van de begeleiding worden op maat per kandidaat bepaald.