Met al meer dan 15 jaar ervaring en expertise in de re-integratie en (intensieve) arbeidsbemiddeling in de regio Noord Brabant en Gelderland kan Workflow uw werknemer als de beste begeleiden! Ieder traject is weer anders zoals ook ieder mens anders is. Dat weet Workflow als geen ander.

 

Daarom levert Workflow maatwerk en wordt per individu de inhoud van het traject vastgesteld. Workflow gaat ervan uit dat in principe niemand graag aan de kant staat. Iedereen wil uiteindelijk meedoen in de maatschappij, het financieel goed hebben en erkenning krijgen voor wat hij kan en doet. Iedereen heeft andere drijfveren en voor iedereen is er een andere werkkring die aansluit. Als je je daar eenmaal op richt dan zijn mensen het meest gemotiveerd en succesvol. Dat is de kern van de dienstverlening van Workflow.

 

Jarenlange ervaring betekent ook een uitgebreid netwerk en contacten in de regio. Workflow legt daarnaast makkelijk de nodige nieuwe contacten voor nieuwe deelnemers.

 

Workflow wil het beste uit mensen halen en heeft ervaring met het inschatten waar mensen op hun plek zijn met hun persoonlijke kwaliteiten. Daarin is het vaak noodzaak om creatief te zijn;  het huidige beroep ombuigen naar andere beroepsmogelijkheden.  Dat kan tot verrassingen leiden, richtingen waar u zelf misschien niet direct aan gedacht had.